Ajahn Chah


Jeśli nie płakałeś z głębi serca, twoja medytacja jeszcze się nie rozpoczęła.

Ajahn Chah

Podstawa sądzenia ― punkt, w którym mowa nabiera sensu ― zdobywana jest wraz z osobistym pojęciem egzystencjalnej niemocy. Jako że stanowi fundament własnej jaźniowości, nie istnieją formy zapożyczeń takiej jakości ― formalne, werbalne czy moralne. Wyprowadzanie pewnika z pojęcia (zazwyczaj naiwnego ego) szkodzi sprawie intelektu, jak i samego życia ― jest jednak nagminne, a rozróżnienie w tej kwestii jest subtelnością w pełnym tego słowa znaczeniu.

Paweł Rewucki