Alfred Korzybski


Większość ludzi odnosi się do świata poprzez przedstawienie. To znaczy skupieni są na swoich mapach i dbają przede wszystkim o zachowanie ich spójności i aktualności w werbalnej wymianie różnic z podobnymi do siebie.

Paweł Rewucki

Mapa nie jest terytorium.

Alfred Korzybski