Andrzej Turowski


Sztuka w demokracji zajmuje miejsce, w którym "wymaga się rozstrzygnięć". Jest to pole przesycone polityką i etyką, ale ich władzę sądzenia jakby na mgnienie oka zawieszono. To moment wyboru poprzedzający decyzję. Tutaj ważą się racje i wyobrażenia, historie i prawa, wolność z równością. Sztuka w tym miejscu nie może przejąć na siebie odpowiedzialności ani politycznej, ani etycznej. Nie ma tej siły, nie posiada właściwych temu środków. Jej rolą może być tylko czynne uczestnictwo w niepewności prowadzące do wyostrzenia wątpliwości, pomnażania alternatyw, pokazywania zagrożeń, ujawniania wykluczeń, demaskowania pozorów.

Andrzej Turowski

Jeśli jesteś odważny, uczciwy i masz otwartą głowę ― zapraszam do autorskiego projektu.

Paweł Rewucki