Banya Natsuishi


w obliczu stada gęsi
Latający Papież
nagle zatrzymuje się

Banya Natsuishi

I w drugą stronę ― zgodnie z zasadą entropii ― nieuchronnie zapadamy w bezczas i bezmiar, zdziwieni raz tym tylko, że to, co zawsze było, jest ― gdy nas już nie ma.

Paweł Rewucki‎