Blaise Pascal


Wszystkie ludzkie nieszczęścia biorą się stąd, że człowiek nie potrafi usiedzieć cicho sam w pokoju.

Blaise Pascal

Jest taki rodzaj powagi życiowej ― nie ponuractwo, ani sztywniactwo ― który wynika z pielęgnowania kontaktu z własną, nieredukowalną sytuacją ludzką. Uciec przed nią można tylko w głupkowatość albo szaleństwo.

Paweł Rewucki