Johann Wolfgang von Goethe


Jak możemy nauczyć się samopoznania? Nigdy przez podjęcie myśli, ale poprzez działanie. Spróbuj wykonać swój obowiązek, a wkrótce odkryjesz, jaki jesteś.

Johann Wolfgang von Goethe

Wyjście tym samym prowadzi w przód, a nie do wnętrza: jaźń stawia czoła światu w każdej z chwil i to w jej gestii — jak i mocy — leży doświadczenie — oraz poświadczenie — siebie samej jako bytu tak ześrodkowanego, jak i wyzbytego siebie samego.

Paweł Rewucki