Budda


Światopoglądowo ― nie klinicznie.

Paweł Rewucki

Jedyną prawdziwą porażką w życiu jest bycie w niezgodzie ze swoją najlepszą wiedzą.

Budda