Chuck Palahniuk


Nie ma duszy. Nie ma Boga. Są tylko decyzje, choroby i śmierć.

Chuck Palahniuk

Powodem, dla którego ścieżki wiodące do wyzwolenia przyjmują, iż etyka stanowi formę wrodzonej normatywności, jest to, że ich metodyczna dekonstrukcja ma na celu moralną restytucję, a nie ― nihilizm.

Paweł Rewucki