Czesław Miłosz


Rentgenowska szczerość.

Czesław Miłosz

Nie ma potrzeby dociekać, ani ― co istotniejsze ― tłumaczyć sobie tego, co jest tym prostsze, im mniej wysiłku włożonego jest w układanie lub wyjaśnianie za pomocą logiki, rozważań, rozmów itp.

Jest to także powód, dla którego ludzie wolą mówić niż słuchać.

Paweł Rewucki