Martin Buber


Człowiekowi, który nie myśli o sobie, dane są wszystkie klucze.

Martin Buber

Brak samoodniesienia znosi podstawowy błąd poznawczo-egzystencjalny, przemianowując postrzeganie osobowe na swego rodzaju przenikanie trans-osobowe wedle kryteriów metody wyzwolenia.

Paweł Rewucki