Emil Cioran


Świat tworzy się w obłędzie, gdyż poza nim wszystko jest wyobrażeniem.

Emil Cioran

Wierzymy, że w obiekcie pożądania (miłości) znajduje się coś, co nas poświadczy — poprzez rewerberację neuropsychologiczną (echo).

Paweł Rewucki