Podstawa etyczna


Weź jakąś prostą piosenkę, idź i sam się rozwiąż
Lecz dobrze ukryj swoją rozchwianą powierzchnię

Peter Gizzi, Zabawka


Empatia, tak jak się ją potocznie określa, nie należy do wyposażenia umysłowego tak zwanych "duchowo" rozwiniętych osobowości, rozumienie natomiast tak.

Przekroczenie natury ludzkiej ― w statystyczno-normatywnym sensie ― jest przyczyną i skutkiem odstąpienia od postawy egocentrycznej, a współodczuwanie wymaga podzielania punktu widzenia na swoją sprawę.

Brak samoodniesienia znosi podstawowy błąd poznawczo-egzystencjalny, przemianowując postrzeganie osobowe na swego rodzaju przenikanie trans-osobowe wedle kryteriów metody wyzwolenia.
Kwestię mentorską takiej osoby można by wyrazić słowami: "Nie pochylam się nad tobą, lecz stoję obok", co ma zostawić piłkę po twojej stronie, w wierze w twoją domyślność, co do zasad gry ― idealnie, gdy ustanawiasz je sam i masz co do tego jasność.


Bądźmy
wyrostkami ewolucji

tajemnicą

Peter Gizzi, Stąd śmiech brzmi jak płacz