Peter Gizzi


Twoja prawda to coś, czego nie musisz uzasadniać nikomu, nawet sobie, jednak życie w zgodzie z nią wydaje się utrudnione przez kłębowisko wyuczonego braku zaufania do siebie oraz wywróconą na lewą stronę optykę uruchomioną na potrzebę poradzenia sobie z tym

Trwamy w tym szachu dopóty, dopóki system zaprojektowanych nagród utrzymuje swoją wiarygodność i atrakcyjność, ale przede wszystkim dlatego, że doznajemy poczucia kontroli i złudnego pocieszenia z wiedzy, że inni też w tym trwają.

Paweł Rewucki

Taki to a taki przechodzi sobie obok wszystkich, na zewnątrz wszystkich.

Peter Gizzi