Fernando Pessoa


Oto prawo: to, co nie może być wyjaśnione, musi być zapomniane.

Fernando Pessoa

Ostateczną alternatywę pomiędzy nieuwarunkowanym — samopowielającą się strukturą a uwarunkowanym — jednorazową formą należy przekroczyć w duchu Stirnerowskiego ego i zapomnieć o tym na zawsze.

Paweł Rewucki