Fumio Hoshinaga


Dwadzieścia miliardów lat świetlnych wiarołomstwa: twoja grupa krwi to "B"

Fumio Hoshinaga

Z kolei zjawisko pamięci genetycznej stwarza adekwatne tło dla figury wyłaniającej się z jeszcze większej nicości ― aż do zasady geometrii nieprzemiennej sprzed czasu i przestrzeni, gdzie wszystko i nic znaczyło to samo ― a pierwsza różnica dała wynik względnie dodatni w postaci różnicującej się materii, formy i wreszcie ― świadomości.

Paweł Rewucki