Fay Aoyagi


białe chmurki na niebie
naukowiec popija
colę zero

Fay Aoyagi

Perspektywa trzecioosobowa, która pozwala na korelowanie obserwacji biologicznych z odnoszonymi wrażeniami, nie jest w stanie pokonać luki między nimi na mocy samej natury języka, który jest intersubiektywny i wymaga relacji drugoosobowej, by móc dostąpić jedni na poziomie realnym.

Paweł Rewucki