Hermann Hesse


Błędem było, absolutnym błędem nowych bogów, pragnienie obdarzenia świata czymkolwiek! Żaden, żaden, żaden obowiązek nie istniał dla ludzi przebudzonych, oprócz tego jednego: szukać samego siebie, w sobie się umocnić, po omacku szukać własnej drogi naprzód, niezależnie od tego, dokąd ona wiedzie.

Hermann Hesse

Absencja współczucia u samotnie oświeconych wynika z wyciągnięcia ostatecznego wniosku z solipsyzmu — albo: filozoficznego autyzmu — mianowicie zasadniczej, fenomenologicznej samowystarczalności, wewnątrz której z mozołem wypracowana mapa — psychologicznie: zaawansowana teoria umysłu — uzbrojona w dostateczną rację egoistyczną nie pozostawia miejsca na ludzką — czyli taką, która wymaga społecznego zwierciadła do uzupełnienia swych logiczno-empirycznych sensów — wątpliwość.

Paweł Rewucki