Henry David Thoreau


Ontologiczny aspekt egocentryzmu dotyczy niezbywalności perspektywy pierwszoosobowej i odnosi się do faktu, iż ostatecznie żadna forma zapośredniczenia nie znosi sprawstwa własnego w codziennym działaniu, czy to nacechowanym moralnie, czy też nie.

Paweł Rewucki

Jakże znamienne, że napisano niewiele, a właściwie nic, co by było warte uwagi, na temat zarabiania na życie ― aby nie było tylko uczciwe i godne, ale zarazem pociągające i wspaniałe; jeżeli bowiem zarabianie na życie takie nie jest, to i samo życie też nie.

Henry David Thoreau