Chcesz wiedzieć i jesteś w stanie zrozumieć?
Insight Institute


Insight Institute to autorska inicjatywa kulturalno-edukacyjna, która realizuje usługę poznawczą (w najszerszym sensie) i mobilizującą (w głęboko ludzkim znaczeniu), jednocześnie wyznaczając sobie cel promocyjny w postaci twórczości imiennej oraz komercyjny jako przedsięwzięcie niszowe.

Narzędziami w niej są wypracowane pojęcia i środki wyrazu dla doświadczenia artystycznego i osobistego w zdyscyplinowanym porządku intelektualnym, które dostosowywane są do potrzeb pełnoletniego odbiorcy podczas indywidualnych spotkań.

Odpowiedzialność za wynik kontaktu, którego zamierzeniem jest zwięzłość i bezpośredniość, i jako taki nie rości sobie pretensji do ingerowania w sprawy prywatne, spoczywa na świadomym kliencie i jego wyczuciu interesu własnego.
Właściciel serwisu

INSIGHT & INSPIRATION
Consulting Services LTD

CRN 10634606

3 Margaret Drive, PE21 9AN
Boston, Lincolnshire
United Kingdom