Jorge Luis Borges


Nie będzie nigdy wyjściowych drzwi. Jesteś we wnętrzu, a twierdza obejmuje wszelki punkt wszechświata i ani awersu, ani rewersu nie posiada, ani zewnętrznego muru, ani tajnego centrum.

Jorge Luis Borges

Czytanie znaków — symboli psychologiczno-religijnych — odbywa się na mocy pragnienia, aby "gdzieś tam" był sens o mnie, dla mnie.

Jednakże egzaltacja i niepokój — czyli pomieszanie jazdy w górę i w dół kolejką wartości osobowych — obecne w momencie odkodowania szumu tła wskazują na brak autora innego niż upojony sensem "ja", który maczam swoje pióro w atramencie — jakże bardzo — sympatycznym.

Paweł Rewucki