Josué Acosta


Jesteśmy bestiami używanymi do języka.

Josué Acosta

Jest on natomiast poznawalny na drodze utransparentnienia kompleksu przedmiotowego "ja" i równa się wtedy bez reszty biologicznej interesowności organizmu, na czym ― skądinąd ― opiera się sanacyjna moc okupionych kulturowo (seks, agresja) atawizmów w przestrzeni umysłu cywilizowanego.

Paweł Rewucki