Karl Jaspers


Aby osiągnąć pełne i satysfakcjonujące wyjaśnienie musimy dodać do rzeczywistego doświadczenia psychicznego teoretyczny pozaświadomy konstrukt, który poza nie wykracza.

Karl Jaspers

Nauka z doświadczenia sprowadza się do przekraczania jego wzorca, a zatem angażuje zapoznany czynnik aprioryczny, który wskazuje na to, iż pewna wiedza nie wynika ani z dedukcji, ani z indukcji. To dokładnie ten obszar stanowi epistemologiczny cel aspiracji religijnej ― bądź przednaukowych dociekań ― tym samym lokując się w równym stopniu tak poza rozumem, jak i doświadczeniem.

Paweł Rewucki