Fernando Pessoa


Każdy jest wyjątkiem od reguły, która nie istnieje.

Fernando Pessoa

Antropologia nie pokrywa się z ontologią moralności, dlatego też natura ludzka ― w całym tego słowa znaczeniu ― jest domeną ideologii politycznej.

Paweł Rewucki