Kodo Sawaki


Działać w zręczny sposób, będąc największymi idiotami, to przeznaczenie ludzi.

Kodo Sawaki

Ludzki los jest zasadniczo nienegocjowalny, gdyż stanowi fizyczność samowstąpienia pramatrycy poznawczo-wartościującej, przed ― lub poza ― którą swoisty podmiot nie ma żadnej realnej możliwości różnicowania treści jaźni.

Jest on natomiast poznawalny na drodze utransparentnienia kompleksu przedmiotowego "ja" i równa się wtedy bez reszty biologicznej interesowności organizmu, na czym ― skądinąd ― opiera się sanacyjna moc okupionych kulturowo (seks, agresja) atawizmów w przestrzeni umysłu cywilizowanego.

Paweł Rewucki