Leszek Kołakowski


Filozof współczesny, który nigdy nie miał poczucia, że jest szarlatanem, to umysł tak płytki, że dzieła jego nie są pewnie warte czytania.

Leszek Kołakowski

Dlatego też poetykę rozumiem jako ćwiczenie się w elastyczności semantyczno-logicznej z ważkimi konsekwencjami egzystencjalno-psychologicznymi, a nie pięknoduchostwo, dziwactwo, bądź w ogóle — pustosłowie.

Paweł Rewucki