Ludwig Wittgenstein


U podstaw wszystkich uzasadnionych przekonań leży przekonanie, które jest bezpodstawne.

Ludwig Wittgenstein

Nauka z doświadczenia sprowadza się do przekraczania jego wzorca, a zatem angażuje zapoznany czynnik aprioryczny, który wskazuje na to, iż pewna wiedza nie wynika ani z dedukcji, ani z indukcji. To dokładnie ten obszar stanowi epistemologiczny cel aspiracji religijnej ― bądź przednaukowych dociekań ― tym samym lokując się w równym stopniu tak poza rozumem, jak i doświadczeniem.

Paweł Rewucki