Martin Buber


Wiedz, skąd pochodzisz, dokąd zmierzasz i komu masz zdać rachunek.

— Martin Buber


Komunikacja ludzka służy przede wszystkim potwierdzaniu siebie samego, a pomiędzy dwiema skrajnościami — pełnego zaspokojenia tej potrzeby i jej całkowitej frustracji — znajdują się zaledwie rozmaite odcienie pretensjonalności.

TO czyni z autentyczności sprawę wewnątrz-, a nie między-osobową.

— Paweł Rewucki