Martin Buber


Stąd nie ma już wyjścia jak tylko poprzez dogłębne uświadomienie sobie, że wszystko zależy ode mnie samego, i poprzez stanowczą decyzję: zaprowadzę ład w sobie samym.

Martin Buber

Wszystko na miejscu, niczego nie brak.

Paweł Rewucki