Max Stirner


A zatem wyzwól się o tyle, o ile jesteś w stanie, a sprawa załatwiona, albowiem nie każdemu dane jest przekroczyć wszystkie granice, bądź bardziej wyraziście: nie dla każdego granicą jest to, co jest nią dla reszty. Co za tym idzie, nie zadręczaj się cudzymi ograniczeniami, dość jeśli pokonasz swoje. Ten, kto przebił się przez jedną z własnych trudności, być może pokazał innym sposób lub środek, jednak rozwiązanie swoich problemów pozostaje w ich gestii.

Max Stirner

Dostarczam usługę konsultacyjną w oparciu o własną, niezależną twórczość naukowo-artystyczną. Jeśli jesteś typem osoby poszukującej, wątpiącej bądź dociekającej zagadnień, na które najbliższe otoczenie nie ma czasu lub zasobów, by móc konstruktywnie odpowiedzieć, zapraszam do kontaktu.

Paweł Rewucki