Myslovitz


Sprzedawcy marzeń.

Myslovitz

Dobrobyt ― poprzez nadmiar środków mających służyć przetrwaniu ― unieczynnia ewolucyjny skrypt odśrodkowo aktywizujący do działań samozachowawczych i ― podobnie jak strukturalny niedostatek ― przenosi kwestię żywotności na poziom cywilizacyjnego uabstrakcyjnienia: ubóstwo ― w zaprawie moralnej ― zabiega o nadzieję na kiedyś, zaś majętność ― w konsumpcyjnej rekreacji ― odżegnuje się od rozpaczy na co dzień.

Paweł Rewucki