Friedrich Nietzsche


Nikt nie może zbudować ci mostu, na którym ty i tylko ty, musisz przekroczyć rzekę życia.

Friedrich Nietzsche

Insight Institute w aspekcie zewnętrznym działa na pograniczu doradztwa filozoficznego, life coachingu i logoterapii, natomiast co do istoty opiera się na indywidualnym doświadczeniu porządkującym w postaci twórczych aktywności intelektualno-intuicyjnych (matematyka, poezja) stanowiących autorską miarę kulturową dla zasadniczych okoliczności życiowych.

Paweł Rewucki