Gautama Budda


Skryty w jaskini (serca), pozbawiony kształtu, umysł wędruje daleko i porusza się sam.

Gautama Budda

Najbardziej zawiła myśl o umyśle nie jest umysłem. To nieprzedstawialna operacyjność jest jednocześnie i umysłem, i myślą. W konsekwencji, myśl ujęta i wcielona nie ma desygnatu ― ani nominalnego, ani substancjalnego.

Paweł Rewucki