Open Science


Poza sprawczością.


URBAN MYSTERY

I to jest dokładnie algebraiczna pułapka doświadczenia psychodelicznego, a geometryczna odwrotność — psychotycznego.

Paweł Rewucki


NO BLISS

Metafizyka umysłu ― w tym analityczna ― sprowadza się do świadomości Gestaltowskiego tła i ma się do metapsychologii jak matematyka do fizyki.

Paweł Rewucki


BEER & CHOCOLATE

Zasadność ujęcia depresji jako obniżonej neuroplastyczności mózgu stwierdza się dwojako ― poprzez skuteczność terapii dialektycznych mających na celu wybicie chorego z wyuczonych pętli kognitywnych, jak i doraźną poprawę nastroju wskutek pozbawienia się odpoczynku sennego ― a tym samym braku możliwości utrwalenia się wspomnień i myśli odtwarzanych w ciągu dnia.

Paweł RewuckiBEER & CHOCOLATE © Paweł Rewucki
 CzytajMATH & INSANITY

Całkowita rozumność, w słowie i czynie, możliwa jest dopiero po ugruntowaniu się w czymś innym niż rozum. To znaczy, cybernetycznie ― jako system ― rozum powinien objąć wszystkie swoje przeciwieństwa oraz wyczerpać się jako wzorzec najogólniejszego namysłu, aby dostąpić pełni.

Fenomenologicznie możesz ujmować swoje problemy w dowolny sposób, do którego zostałeś usposobiony, ale technicznie rzecz biorąc, ontologia trzeciosobowa domaga się rekoncyliacji nominalnej, co czyni wszystkie z nich definiowalnymi ― i rozwiązywalnymi ― w języku matematyki.

Paweł RewuckiMath & Insanity © Paweł Rewucki