Open Spirit


Skaleczyć się o życie.


SUDOKU

Pomyśleć błękitne niebo w taki sposób, że nie potrzeba go nad głową.

Paweł Rewucki$$$

Podmiotowość jest pusta, przedmiotowość — kwestia wiary lub wiedzy.

Paweł Rewucki


SOUL

Świadomość ludzka to pamięć o wspólnej sprawie ― nic więcej, ani mniej.

Paweł Rewucki


DIVINE

Zjawiskowe dziwadełko, lacanowski obiekt (małe) a, przebudzona mitycznie cząstka świadomości, neuropsychologiczna rewerberacja, jądro duszy ― to dokładnie stanowi epistemologiczny cel aspiracji religijnej, tym samym lokując się w równym stopniu tak poza rozumem, jak i doświadczeniem.

Paweł Rewucki


NEO MISTERIUM

Zarzucenie rozdziału na to, co realne (obiektywne) i nierealne (subiektywne), wnosi mit w życie ― i życie w mit ― w mistycznym (szczytowym) doświadczeniu.

Paweł Rewucki


VOX DEI

Problem ― oczywiście ― sprowadza się do nieprzystawalności teologicznego "Niech mi się stanie wedle słowa Twego" z socjologicznym "A kto tak powiedział?"

Paweł Rewucki


MEDITATIO

Odpowiedź na pytanie, którego nie jesteś w stanie zadać.

Paweł Rewucki