Oscar Wilde


We wszystkim chodzi o seks z wyjątkiem samego seksu. W seksie chodzi o władzę.

Oscar Wilde

Miłość jako wymóg wstępny stosunku płciowego przynależy do funkcji umysłowości, która otwiera swoisty parasol poznawczo-emocjonalny w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa fizycznego właściwemu aktowi oraz uzasadnienia przyszłych roszczeń społeczno-ekonomicznych uczestników, którzy od tej chwili zamierzają współdzielić prawo do posiadania siebie nawzajem.

Paweł Rewucki