William S. Burroughs


Paranoik to ktoś, kto wie trochę o tym, co się dzieje.

William S. Burroughs

W sytuacji niepożądanej świadomości zastosowanie mają środki faustowsko-prometejskie: ideologia wspólnotowa (socjalizm, humanizm), biotechnologia (eko-, trans-, egzo-) oraz religia (raj, nirwana).

Gdy te zawodzą, mamy grabież, barbarzyństwo i mord.

Paweł Rewucki