Peter Gizzi


Szczerze mówiąc, nigdy nie miałem łatwego związku z pisaniem, ale uparłem się.

Peter Gizzi

Tym samym ― łącząc poniekąd wartość użytkową i artystyczną tego procesu ― wysuwam propozycję warsztatów edukacyjnych oraz autorskich sesji, których komercyjny charakter wyznaczać ma realistyczne ramy całego przedsięwzięcia, zarówno w jego rozmachu (wyobraźnia), jak i precyzji (myśl).

Paweł Rewucki