Peter Gizzi


Weź jakąś prostą piosenkę, idź i sam się rozwiąż, lecz dobrze ukryj swoją rozchwianą powierzchnię.

Peter Gizzi

Psychologiczne pytanie rozpoczyna się od uznania losowej przesłanki skłaniającej do wyboru układu odniesienia, który ma dostarczyć odpowiedzi. Z drugiej strony zakres stosowalności rozwiązań pokrywa się z ich skutecznością, albowiem ustawiczna praktyka w dowolnych ramach owocuje ustrukturyzowaniem się adekwatnych form neurokognitywnych.

Paweł Rewucki