Rainer Maria Rilke


Gdyż wszystkim jest łono.

Rainer Maria Rilke

Z antynatalistyczno-solipsystycznego punktu widzenia lepiej zostać usuniętym jako płód niż niepoczętym. Z kolei samobójstwo jest epitomą aporii umysłowo-cielesnej.

Paweł Rewucki