Rainer Maria Rilke


Kiedy jesteś martwy, wiesz o tym, ale nie możesz sobie tego przedstawić, bo jesteś niezdolny do poruszeń ― nieco jak w paraliżu sennym bez myśli.

Paweł Rewucki

Śmierć jest naszym przyjacielem właśnie dlatego, że wprowadza nas w absolutną i pełną pasji obecność ze wszystkim, co tu jest, co jest naturalne, co jest miłością. Życie zawsze mówi Tak i Nie jednocześnie. Śmierć (błagam, abyście uwierzyli) jest prawdziwym mówcą. Stoi przed wiecznością i mówi tylko: Tak.

Rainer Maria Rilke