Robert Grenier


Z wyjątkiem huśtawki potrąconej przez przechodzącego psa.

Robert Grenier

I wolność, i rozumienie za warunek wstępny mają wewnętrzną przestrzenność — nie głębię jako taką bądź wzniosłość. To czyni z nich kwestię obiektywną, to znaczy nieuwikłaną w wartość czy interes: wolność — źródłową manewrowość, rozumienie — wielowymiarową modalność.

Paweł Rewucki