Robert Spiess


Jednym z cudów haiku jest to, że dwa lub trzy małe byty w zestawieniu estetycznym są w stanie objąć wszechświat bez najmniejszej zmiany ze swojej strony.

Robert Spiess

mocna kawa
na Dworcu Centralnym
wieczór wigilijny

Paweł Rewucki