Sesja autorska


Czy umiesz postawić kropkę?


Uprawiam sztukę wolnej refleksji, której przedmiotem są zagadnienia bez narzuconego z góry porządku, które jednak ― jak się okazuje ― składają się na spójną konstelację obserwacji stanowiących punkt wyjścia w ofercie usługi kulturalno-edukacyjnej.

Uwaga: nie prowadzę terapii ― nie wdrażam programów uzdrowień, napraw czy jakkolwiek pojętego "wyzwolenia". Oferuję natomiast analizę zachowań, motywów i układów tym, którym (być może) brakuje metaperspektywy dla realizacji własnych, dobrze pojętych celów.

Tym niemniej podejście, które oferuję, nie jest stricte techniczne ― działam w oparciu o ogólnodostępną bazę (film, krótkie formy literackie, profilowa memetyka) twórczych wysiłków ― dawnych, obecnych, jak i autorskich ― zogniskowanych na problemie człowieka zmagającego się z materią życia: w teorii, na co dzień, na poważnie, jak i z (chyba nieodzownym) poczuciem humoru.

Toteż wątek egzystencjalny, wyzbyty z pretensji formalnych czy niejasnych osobliwości, będzie nadrzędny w spotkaniu, którego celem jest przyznanie sobie upoważnienia do zawiadywania swoim jestestwem na zasadach własnych, niewymuszonych oraz ― nade wszystko ― jednoznacznie uświadomionych.

Sesja autorska świadczona jest nieodpłatnie.

Dokonuję selekcji.

Paweł Rewucki