Antoni Kępiński


Tam, gdzie mistyk pływa, schizofrenik tonie.

Antoni Kępiński

Odpowiedzialność za wynik kontaktu, którego zamierzeniem jest zwięzłość i bezpośredniość, i jako taki nie rości sobie pretensji do ingerowania w sprawy prywatne, spoczywa na świadomym kliencie i jego wyczuciu interesu własnego.

Paweł Rewucki