Emil Cioran


Trzymajmy się konkretu i pustki, pędźmy precz wszystko, co pomiędzy nimi ― "kulturę", "cywilizację", "postęp"; rozpamiętujmy najlepszą formułę, jaką na tym padole wynaleziono: praca ręczna w klasztorze... Nie ma prawdy poza wysiłkiem fizycznym i kontemplacją, wszystko inne jest przypadkowe, niepotrzebne, niezdrowe. Zdrowie to ćwiczenie i pustka, mięśnie i medytacja, w żadnym razie myśl. Medytacja jest zanurzeniem się i zagubieniem w jakiejś idei, myślenie zaś to przeskakiwanie z jednej idei na drugą, lubowanie się w ilości, gromadzenie drobiazgów, upędzanie się za tym lub owym pojęciem, tym lub innym celem. Medytacja i myślenie sa czynnościami rozbieżnymi, ba, nawet wzajem nie do pogodzenia.

Emil Cioran

W przypadku optymistycznego przebiegu procesu robotyzacji ― uwolnienia energii twórczych wyręczonej z zarobkowania ludzkości ― zwyżka myśli i odczuć może domagać się uporządkowania i estetyzacji na wzór neoterycki ― stać się powszechnym prawem kulturowym, a nie tylko luksusem nielicznych, których stać na to w kategoriach czasu lub pieniądza.

Paweł Rewucki