Beth Griffenhagen


w moim sąsiedztwie
nawet bezdomna dziewczyna
ma chłopaka, cóż...

Beth Griffenhagen

Ukochana osoba stanowi pretekst psychofizyczny do uprawiania cywilnego samouwielbienia pod auspicjami romantyzmu, człowieczeństwa, względnie sakralności, a więc ― rzeczywisty aksjomat dopamino-serotonino-oksytocynowy.

Paweł Rewucki