Jacques Lacan


W zasadzie każdy popęd jest popędem śmierci.

Jacques Lacan

Westchnienie jako ekspresyjny wydech ― czy to z przyjemności, czy z braku słów ― sygnalizuje osiągnięcie najniższego poziomu energetycznego napięcia, które poszukiwało tego lub innego ujścia, a zatem ostateczną satysfakcję bądź samo sedno, od którego sprawy naturalnie się (już) układają.

Jest to także powód, dla którego orgazm nazywany jest małą śmiercią (la petite mort), a wewnętrzne obumieranie jest nieodzowne dla odrodzenia się (na nowo).

Paweł Rewucki