Walter Benjamin


Chasydowie opowiadają o nadchodzącym świecie, że wszystko w nim będzie tak, jak jest tutaj. Tak jak teraz jest nasz pokój, tak będzie na świecie, który nadejdzie. Gdzie nasze dziecko śpi teraz, tam też będzie spało w innym świecie. I ubrania, które nosimy na tym świecie, również tam będziemy nosić. Wszystko będzie takie, jakie jest teraz, tylko trochę inne.

Walter Benjamin

O ustawieniach domyślnych (matrycy) najlepiej nie rozprawiać, chyba że pragnie się głębokich, metafizycznych modyfikacji, ale nawet wtedy grozi to nadpisem pamięci — pomieszaniem deskrypcji z preskrypcją — szczególnie gdy brak swoistego gruntu ontologiczno-egzystencjalnego (praktyki z przekonania własnego).

Paweł Rewucki