Felix Geyer


Wraz ze zwiększeniem przepływu informacji brak sensu nie jest już kwestią tego, czy można nadać sens przychodzącym informacjom, ale czy można opracować odpowiednie, nowe mechanizmy skanowania, aby zebrać istotne dla celu informacje, których się potrzebuje, a także skuteczniejsze procedury selekcji, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu informacjami, których się nie potrzebuje, ale którymi jest się regularnie bombardowanym.

Felix Geyer

Jakakolwiek konsekwentna próba uzasadnienia dobroczynności musi prowadzić do wniosku, iż moralność to gra o sumie zerowej i że jej atrakcyjność opiera się na zmiennopostaciowej naturze inwestycji zabezpieczonej przez dany przelicznik walutowy.

Paweł Rewucki