Daniel Dennett


Testowanie ontogenetycznie zinternalizowanych regularności pod kątem ich przygodności skutkuje obronnym pryncypializmem albo metafizycznym horrorem.

Paweł Rewucki

Nie da się w miły sposób powiedzieć ludziom, że oddali się życiu w złudzeniu.

Daniel Dennett